Με Αλφαβητικη Σειρα

Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 0
% Ι 0% 0% 0
% Η 0% 0% 0
       
Tερματα υπερ 2 2  
Tερματα κατά 1 1  
διαφορα 1 1  
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2 ########
Tερ/Aγων κατά 1,00 1 ########
διαφορα 1,00 1 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1  
Με Παθητικο 1 1  
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η   0  
       
 % Ν 100,0% 100,0% 100,0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0,0% 0,0% 0,0%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 1 2
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 3 2
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 1 2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50,0% 100,0% 0,0%

Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 3 2
Ν 1 1 0
Ι 3 1 2
Η 1 1 0
       
 % Ν 20% 33% 0%
% Ι 60% 33% 100%
% Η 20% 33% 0%
       
Tερματα υπερ 7 3 4
Tερματα κατά 9 5 4
διαφορα -2 -2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1,40 1,00 2
Tερ/Aγων κατά 1,80 1,67 2
διαφορα -0,40 -0,67 0
       
Αγωνες με Τερμα 4 2 2
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 80% 67% 100%
% Με Παθητικο 80% 67% 100%

ΑΜΙΛΛΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 2 3
Ν 4 2 2
Ι 0 0 0
Η 1   1
       
 % Ν 80% 100% 67%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 20% 0% 33%
       
Tερματα υπερ 10 6 4
Tερματα κατά 5 1 4
διαφορα 5 5 0
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 3 1,333333
Tερ/Aγων κατά 1,00 0,5 1,333333
διαφορα 1,00 2,5 0
       
Αγωνες με Τερμα 5 2 3
Με Παθητικο 3 1 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 60% 50% 67%

ΑΠΤΕΡΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 1
Η 2 1 1
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 100% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 7 3 4
διαφορα -6 -3 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 3,5 3 4
διαφορα -3 -3 -3
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100,0% 100,0% 100,0%

ΑΡΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 7 2 5
Tερματα κατά 4 0 4
διαφορα 3 2 1
       
Tερ/Aγων υπερ 3,50 2 5
Tερ/Aγων κατά 2,00 0 4
διαφορα 1,50 2 1
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 2 1 1
Ι 1   1
Η 1 1  
       
 % Ν 50% 50% 50%
% Ι 25% 0% 50%
% Η 25% 50% 0%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 4 4 0
διαφορα 1 -1 2
       
Tερ/Aγων υπερ 1,25 1,5 1
Tερ/Aγων κατά 1,00 2 0
διαφορα 0,25 -0,5 1
       
Αγωνες με Τερμα 3 2 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 75% 100% 50%
% Με Παθητικο 25% 50% 0%

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 3 1 2
Ι 1 1 0
Η 0 1 1
       
 % Ν 75% 50% 100%
% Ι 25% 50% 0%
% Η 0% 50% 50%
       
Tερματα υπερ 11 6 5
Tερματα κατά 4 2 2
διαφορα 7 4 3
       
Tερ/Aγων υπερ 2,75 3 2,5
Tερ/Aγων κατά 1,00 1 1
διαφορα 1,75 2 1,5
       
Αγωνες με Τερμα 4 2 2
Με Παθητικο 3 2 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 75% 100% 50%

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 0% 0 0%
% Ι 0% 0 0%
% Η 100% 0 100%
       
Tερματα υπερ 3 0 2
Tερματα κατά 4 0 3
διαφορα -1 0 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 3,00 0 2
Tερ/Aγων κατά 4,00 0 3
διαφορα -1,00 0 -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 0 100%
% Με Παθητικο 100% 0 100%

ΔΑΦΝΗ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 1
Η 1 1 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 50% 100% 0%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 1 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 0,5 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%

Ε.Θ.Κ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 1
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 3 2 1
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,5 2 1
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΘΗΣΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 3 3
Ν 4 3 1
Ι 1 0 1
Η 1 0 1
       
 % Ν 67% 100% 33%
% Ι 17% 0% 33%
% Η 17% 0% 33%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 4 1 3
διαφορα 3 3 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1,17 1,33 1
Tερ/Aγων κατά 0,67 0,33 1
διαφορα 0,50 1 0
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 3 1 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 33% 67%

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 3 1 2
       
 % Ν 25% 50% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 75% 50% 100%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 8 2 6
διαφορα -1 2 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 1,75 2 1,5
Tερ/Aγων κατά 2,00 1 3
διαφορα -0,25 1 -1,5
       
Αγωνες με Τερμα 3 1 2
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 75% 50% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΙΩΝΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 4 3 1
Tερματα κατά 3 0 3
διαφορα 1 3 -2
       
Tερ/Aγων υπερ 2 3 1
Tερ/Aγων κατά 1,5 0 3
διαφορα 0,5 3 -2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 1 0
       
 % Ν 0% 0% ########
% Ι 0% 0% ########
% Η 100% 100% ########
       
Tερματα υπερ 1 1  
Tερματα κατά 3 3  
διαφορα -2 -2  
       
Tερ/Aγων υπερ 1,00 1 ########
Tερ/Aγων κατά 3,00 3 ########
διαφορα -2,00 -2 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1  
Με Παθητικο 1 1  
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 6 3 2
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 3 2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 3 3 2
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 1,5 2 0
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΝΕΟΙ ΗΡΑΚΛΗ ΝΕΡ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 1 1 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 50% 100% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 5 2 3
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 0 3
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 2 3
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 0 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 3 2
Ν 4 3 1
Ι 0 0 1
Η 1 0 2
       
 % Ν 80% 100% 50%
% Ι 0% 0% 50%
% Η 20% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 8 6 2
Tερματα κατά 5 2 3
διαφορα 3 4 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,60 2,00 1
Tερ/Aγων κατά 1,00 0,67 1,5
διαφορα 0,60 1,33 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 5 3 2
Με Παθητικο 3 2 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 60% 67% 50%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% ######## 100%
% Ι 0% ######## 0%
% Η 0% ######## 0%
       
Tερματα υπερ 6 0 6
Tερματα κατά 3 0 3
διαφορα 3 0 3
       
Tερ/Aγων υπερ 6,00 ######## 6
Tερ/Aγων κατά 3,00 ######## 3
διαφορα 3,00 ######## 3
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% ######## 100%
% Με Παθητικο 100% ######## 100%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 50% 50% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 50% 50%
       
Tερματα υπερ 7 2 5
Tερματα κατά 7 3 4
διαφορα 0 -1 1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,75 1 2,5
Tερ/Aγων κατά 1,75 1,5 2
διαφορα 0,00 -0,5 0,5
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 50% 50% 50%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΡΟΔΩΠΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 3 1 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 67% 100% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 33% 0% 50%
       
Tερματα υπερ 14 8 6
Tερματα κατά 8 3 5
διαφορα 6 5 1
       
Tερ/Aγων υπερ 4,67 8,00 3
Tερ/Aγων κατά 2,67 3,00 2,5
διαφορα 2,00 5,00 0,5
       
Αγωνες με Τερμα 5 3 2
Με Παθητικο 3 2 1
% Με Τερμα 167% 300% 100%
% Με Παθητικο 100% 200% 50%

ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 7 3 4
Ν 3 1 2
Ι 0 0 0
Η 4 2 2
       
 % Ν 43% 33% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 57% 67% 50%
       
Tερματα υπερ 14 4 10
Tερματα κατά 15 6 9
διαφορα -1 -2 1
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 1,33 2,5
Tερ/Aγων κατά 2,14 2,00 2,25
διαφορα -0,14 -0,67 0,25
       
Αγωνες με Τερμα 5 2 3
Με Παθητικο 6 3 3
% Με Τερμα 71% 67% 75%
% Με Παθητικο 86% 100% 75%

ΣΦΑΚΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 8 3 5
Tερματα κατά 2 0 2
διαφορα 6 3 3
       
Tερ/Aγων υπερ 4 3 5
Tερ/Aγων κατά 1 0 2
διαφορα 3 3 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΤΙΤΑΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 100% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 6 4 2
διαφορα -5 -4 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 3 4 2
διαφορα -2,5 -4 -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΥΡΤΑΚΙΝΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 2 3
Ν 2 1 1
Ι 1 1 0
Η 2 0 2
       
 % Ν 40% 50% 33%
% Ι 20% 50% 0%
% Η 40% 0% 67%
       
Tερματα υπερ 6 3 3
Tερματα κατά 8 2 6
διαφορα -2 1 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 1,20 1,50 1
Tερ/Aγων κατά 1,60 1,00 2
διαφορα -0,40 0,50 -1
       
Αγωνες με Τερμα 5 2 3
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 80% 100% 67%

ΧΑΛΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 50% 50% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 50% 50%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 10 6 4
διαφορα -3 -2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,75 2 1,5
Tερ/Aγων κατά 2,50 3 2
διαφορα -0,75 -1 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 50% 50% 50%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%