Προηγούνται οι ομάδες με τις οποίες υπάρχουν περισσότερες αναμετρήσεις,

Κατοπιν αλφαβητικα

ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 3 2
Ν 3 1 2
Ι 0 0 0
Η 2 2 0
       
 % Ν 60% 33% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 40% 67% 0%
       
Tερματα υπερ 11 4 2
Tερματα κατά 8 6 3
διαφορα 3 -2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 2,20 1,333333 1
Tερ/Aγων κατά 1,60 2 1,5
διαφορα 0,60 -0,66667 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 4 2 2
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 80% 67% 100%
% Με Παθητικο 80% 67% 100%

ΘΗΣΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 2 2 0
Ι 1 0 1
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 25% 0% 50%
% Η 25% 0% 50%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 4 1 3
διαφορα 1 2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,25 1,5 1
Tερ/Aγων κατά 1 0,5 1,5
διαφορα 0,25 1 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 4 2 2
Με Παθητικο 3 1 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 75% 50% 100%

ΑΜΙΛΛΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 3 1 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 66,7% 100% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 33,3% 0% 50%
       
Tερματα υπερ 4 2 2
Tερματα κατά 3 0 3
διαφορα 1 2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,33 2 1
Tερ/Aγων κατά 1 0 1,5
διαφορα 0,33 2 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 3 1 2
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 33,3% 0% 50%

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 3 1 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 67% 100% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 33% 0% 50%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 4 1 3
διαφορα 1 2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,67 3 1
Tερ/Aγων κατά 1,33 1 1,5
διαφορα 0,33 2 -0,5
       
Αγωνες με Τερμα 3 1 2
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 67% 100% 50%

Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η   0  
       
 % Ν 100,0% 100,0% 100,0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0,0% 0,0% 0,0%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 1 2
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 3 2
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 1 2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50,0% 100,0% 0,0%

Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 1 0 1
Η 1 1 0
       
 % Ν 0,0% 0,0% 0,0%
% Ι 50% 0% 100%
% Η 50,0% 100,0% 0,0%
       
Tερματα υπερ 2 0 2
Tερματα κατά 5 3 2
διαφορα -3 -3 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1 0 2
Tερ/Aγων κατά 2,5 3 2
διαφορα -1,5 -3 0
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100,0% 100,0% 100,0%

ΑΠΤΕΡΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 1
Η 2 1 1
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 100% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 7 3 4
διαφορα -6 -3 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 3,5 3 4
διαφορα -3 -3 -3
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100,0% 100,0% 100,0%

ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 1
Η 2 1 0
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 100% 100% 0%
       
Tερματα υπερ 2 2 0
Tερματα κατά 4 4 0
διαφορα -2 -2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1 2 0
Tερ/Aγων κατά 2 4 0
διαφορα -1 -2 0
       
Αγωνες με Τερμα 1 1 0
Με Παθητικο 2 1 0
% Με Τερμα 50% 100% 0%
% Με Παθητικο 100% 100% 0%

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 1
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 8 5 2
Tερματα κατά 3 1 3
διαφορα 5 4 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 4 5 2
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 3
διαφορα 2,5 4 -1
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΔΑΦΝΗ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 1
Η 1 1 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 50% 100% 0%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 1 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 0,5 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%

Ε.Θ.Κ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 1
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 3 2 1
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,5 2 1
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 100% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 2 0 2
Tερματα κατά 4 1 3
διαφορα -2 -1 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1 0 2
Tερ/Aγων κατά 2 1 3
διαφορα -1 -1 -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΙΩΝΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 4 3 1
Tερματα κατά 3 0 3
διαφορα 1 3 -2
       
Tερ/Aγων υπερ 2 3 1
Tερ/Aγων κατά 1,5 0 3
διαφορα 0,5 3 -2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 6 3 2
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 3 2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 3 3 2
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 1,5 2 0
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΝΕΟΙ ΗΡΑΚΛΗ ΝΕΡ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 1 1 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 50% 100% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 5 2 3
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 0 3
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 2 3
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 0 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 1 0
       
 % Ν 50% 0% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 5 0 5
Tερματα κατά 3 2 1
διαφορα 2 -2 4
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 0 5
Tερ/Aγων κατά 1,5 2 1
διαφορα 1 -2 4
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΣΦΑΚΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 8 3 5
Tερματα κατά 2 0 2
διαφορα 6 3 3
       
Tερ/Aγων υπερ 4 3 5
Tερ/Aγων κατά 1 0 2
διαφορα 3 3 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΤΙΤΑΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 0% 0% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 100% 100% 100%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 6 4 2
διαφορα -5 -4 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 3 4 2
διαφορα -2,5 -4 -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΥΡΤΑΚΙΝΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 3 2 1
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,5 2 1
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 0 1 -1
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΧΑΛΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 0
Η 1 1 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 100% 0%
       
Tερματα υπερ 3 0 3
Tερματα κατά 5 3 2
διαφορα -2 -3 1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,5 0 3
Tερ/Aγων κατά 2,5 3 2
διαφορα -1 -3 1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 0% ######## 0%
% Ι 0% ######## 0%
% Η 100% ######## 100%
       
Tερματα υπερ 3 0 2
Tερματα κατά 4 0 3
διαφορα -1 0 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 3,00 ######## 2
Tερ/Aγων κατά 4,00 ######## 3
διαφορα -1,00 ######## -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% ######## 100%
% Με Παθητικο 100% ######## 100%