ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Με Αλφαβητική Σειρα

Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 0
% Ι 0% 0% 0
% Η 0% 0% 0
       
Tερματα υπερ 2 2  
Tερματα κατά 1 1  
διαφορα 1 1  
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2 ########
Tερ/Aγων κατά 1,00 1 ########
διαφορα 1,00 1 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1  
Με Παθητικο 1 1  
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η   0  
       
 % Ν 100,0% 100,0% 100,0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0,0% 0,0% 0,0%
       
Tερματα υπερ 5 3 2
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 1 2
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 3 2
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 1 2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50,0% 100,0% 0,0%

Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 9 4 5
Ν 4 3 2
Ι 4 0 0
Η 1 1 1
       
 % Ν 44,4% 75% 40%
% Ι 44% 0% 0%
% Η 11% 25% 20%
       
Tερματα υπερ 21 5 16
Tερματα κατά 18 7 11
διαφορα 3 -2 5
       
Tερ/Aγων υπερ 2,33 1,25 3,2
Tερ/Aγων κατά 2,00 1,75 2,20
διαφορα 0,33 -0,50 1,00
       
Αγωνες με Τερμα 8 3 5
Με Παθητικο 8 3 5
% Με Τερμα 89% 75% 100%
% Με Παθητικο 89% 75% 100%

ΑΜΙΛΛΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 9 4 5
Ν 7 4 3
Ι 0 0 0
Η 2 0 2
       
 % Ν 78% 100% 60%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 22% 0% 40%
       
Tερματα υπερ 29 15 14
Tερματα κατά 12 3 9
διαφορα 17 12 5
       
Tερ/Aγων υπερ 3,22 3,75 2,8
Tερ/Aγων κατά 1,33 0,75 1,80
διαφορα 1,89 3,00 1,00
       
Αγωνες με Τερμα 9 4 5
Με Παθητικο 6 2 4
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 67% 50% 80%

ΑΠΟΛΛΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 0% ######## 0%
% Ι 0% ######## 0%
% Η 100% ######## 100%
       
Tερματα υπερ 0 0 0
Tερματα κατά 4 0 4
διαφορα -4 0 -4
       
Tερ/Aγων υπερ 0,00 ######## 0
Tερ/Aγων κατά 4,00 ######## 4,00
διαφορα -4,00 ######## -4,00
       
Αγωνες με Τερμα 0 0 0
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 0% ######## 0%
% Με Παθητικο 100% ######## 100%

ΑΠΤΕΡΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 2 3
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 4 1 3
       
 % Ν 20,0% 50% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 80% 50% 100%
       
Tερματα υπερ 10 6 4
Tερματα κατά 16 7 9
διαφορα -6 -1 -5
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 3,00 1,33
Tερ/Aγων κατά 3,20 3,50 3,00
διαφορα -1,20 -0,50 -1,67
       
Αγωνες με Τερμα 4 1 3
Με Παθητικο 5 2 3
% Με Τερμα 80% 50% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΑΡΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 4 2 2
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 13 6 7
Tερματα κατά 5 0 5
διαφορα 8 6 2
       
Tερ/Aγων υπερ 3,25 3,00 3,5
Tερ/Aγων κατά 1,25 0,00 2,50
διαφορα 2,00 3,00 1,00
       
Αγωνες με Τερμα 4 2 2
Με Παθητικο 2 0 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 1 0
       
 % Ν 0% 0% ########
% Ι 0% 0% ########
% Η 100% 100% ########
       
Tερματα υπερ 0 0 0
Tερματα κατά 3 3 0
διαφορα -3 -3 0
       
Tερ/Aγων υπερ 0,00 0,00 ########
Tερ/Aγων κατά 3,00 3,00 ########
διαφορα -3,00 -3,00 ########
       
Αγωνες με Τερμα 0 0 0
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 0% 0% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 7 4 3
Ν 5 3 2
Ι 1 0 1
Η 1 1 0
       
 % Ν 71% 75% 67%
% Ι 14% 0% 33%
% Η 14% 25% 0%
       
Tερματα υπερ 16 12 4
Tερματα κατά 7 7 0
διαφορα 9 5 4
       
Tερ/Aγων υπερ 2,29 3,00 1,333333
Tερ/Aγων κατά 1,00 1,75 0,00
διαφορα 1,29 1,25 1,33
       
Αγωνες με Τερμα 6 4 2
Με Παθητικο 3 3 0
% Με Τερμα 86% 100% 67%
% Με Παθητικο 43% 75% 0%

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 3 3
Ν 5 2 3
Ι 1 1 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 83% 67% 100%
% Ι 17% 33% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 17 9 8
Tερματα κατά 6 3 3
διαφορα 11 6 5
       
Tερ/Aγων υπερ 2,83 3,00 2,67
Tερ/Aγων κατά 1,00 1,00 1,00
διαφορα 1,83 2,00 1,67
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 5 3 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 83% 100% 67%

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 0% 0 0%
% Ι 0% 0 0%
% Η 100% 0 100%
       
Tερματα υπερ 3 0 2
Tερματα κατά 4 0 3
διαφορα -1 0 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 3,00 0 2
Tερ/Aγων κατά 4,00 0 3
διαφορα -1,00 0 -1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 0 100%
% Με Παθητικο 100% 0 100%

ΔΑΦΝΗ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 1
Η 1 1 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 0% 0% 100%
% Η 50% 100% 0%
       
Tερματα υπερ 1 0 1
Tερματα κατά 1 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Tερ/Aγων υπερ 0,5 0 1
Tερ/Aγων κατά 0,5 1 0
διαφορα 0 -1 1
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 50% 0% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%
  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% ########
% Ι 0% 0% ########
% Η 0% 0% ########
       
Tερματα υπερ 2 2 0
Tερματα κατά 1 1 0
διαφορα 1 1 0
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2,00 ########
Tερ/Aγων κατά 1,00 1,00 ########
διαφορα 1,00 1,00 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1 0
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

Ε.Θ.Κ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 3 3
Ν 2 2 0
Ι 0 0 0
Η 4 1 3
       
 % Ν 33% 67% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 67% 33% 100%
       
Tερματα υπερ 8 6 2
Tερματα κατά 13 4 9
διαφορα -5 2 -7
       
Tερ/Aγων υπερ 1,33 2,00 0,666667
Tερ/Aγων κατά 2,17 1,33 3
διαφορα -0,83 0,67 -2,33333
       
Αγωνες με Τερμα 5 3 2
Με Παθητικο 5 2 3
% Με Τερμα 83% 100% 67%
% Με Παθητικο 83% 67% 100%

ΘΗΣΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 7 4 3
Ν 4 3 1
Ι 1 0 1
Η 2 1 1
       
 % Ν 57% 75% 33%
% Ι 14% 0% 33%
% Η 29% 25% 33%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 7 4 3
διαφορα 0 0 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1,00 1,00 1
Tερ/Aγων κατά 1,00 1,00 1
διαφορα 0,00 0,00 0
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 86% 75% 100%
% Με Παθητικο 57% 50% 67%

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 3 1 2
       
 % Ν 25% 50% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 75% 50% 100%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 8 2 6
διαφορα -1 2 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 1,75 2 1,5
Tερ/Aγων κατά 2,00 1 3
διαφορα -0,25 1 -1,5
       
Αγωνες με Τερμα 3 1 2
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 75% 50% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΙΩΝΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 2 4
Ν 2 1 1
Ι 2 1 1
Η 2 0 2
       
 % Ν 33% 50% 25%
% Ι 33% 50% 25%
% Η 33% 0% 50%
       
Tερματα υπερ 13 6 7
Tερματα κατά 9 3 6
διαφορα 4 3 1
       
Tερ/Aγων υπερ 2,17 3,00 1,75
Tερ/Aγων κατά 1,50 1,50 1,50
διαφορα 0,67 1,50 0,25
       
Αγωνες με Τερμα 5 2 3
Με Παθητικο 5 1 4
% Με Τερμα 83% 100% 75%
% Με Παθητικο 83% 50% 100%

ΚΑΛΤΣΕΤΟ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 0 1
Ν 1 0 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% ######## 100%
% Ι 0% ######## 0%
% Η 0% ######## 0%
       
Tερματα υπερ 3 0 3
Tερματα κατά 1 0 1
διαφορα 2 0 2
       
Tερ/Aγων υπερ 3,00 ######## 3
Tερ/Aγων κατά 1,00 ######## 1
διαφορα 2,00 ######## 2
       
Αγωνες με Τερμα 1 0 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% ######## 100%
% Με Παθητικο 100% ######## 100%

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 3 2 1
Tερματα κατά 2 0 2
διαφορα 1 2 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,50 2,00 1
Tερ/Aγων κατά 1,00 0,00 2,00
διαφορα 0,50 2,00 -1,00
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΚΟΡΩΝΙΔΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 50% 100% 0%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 0% 100%
       
Tερματα υπερ 4 2 2
Tερματα κατά 5 1 4
διαφορα -1 1 -2
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2,00 2
Tερ/Aγων κατά 2,50 1,00 4
διαφορα -0,50 1,00 -2
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 0 0 0
Ι 0 0 0
Η 1 1 0
       
 % Ν 0% 0% ########
% Ι 0% 0% ########
% Η 100% 100% ########
       
Tερματα υπερ 1 1  
Tερματα κατά 3 3  
διαφορα -2 -2  
       
Tερ/Aγων υπερ 1,00 1 ########
Tερ/Aγων κατά 3,00 3 ########
διαφορα -2,00 -2 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1  
Με Παθητικο 1 1  
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 6 3 2
Tερματα κατά 3 1 2
διαφορα 3 2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 3 3 2
Tερ/Aγων κατά 1,5 1 2
διαφορα 1,5 2 0
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΝΕΟΙ ΗΡΑΚΛΗ ΝΕΡ.

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 1 1 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 50% 100% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 5 2 3
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 3 0 3
       
Tερ/Aγων υπερ 2,5 2 3
Tερ/Aγων κατά 1 2 0
διαφορα 1,5 0 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 100% 0%

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 1 1 0
Ν 1 1 0
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% ########
% Ι 0% 0% ########
% Η 0% 0% ########
       
Tερματα υπερ 2 2 0
Tερματα κατά 2 2 0
διαφορα 0 0 0
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2,00 ########
Tερ/Aγων κατά 2,00 2,00 ########
διαφορα 0,00 0,00 ########
       
Αγωνες με Τερμα 1 1 0
Με Παθητικο 1 1 0
% Με Τερμα 100% 100% ########
% Με Παθητικο 100% 100% ########

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 3 3
Ν 5 3 2
Ι 0 0 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 83% 100% 67%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 17% 0% 33%
       
Tερματα υπερ 13 6 7
Tερματα κατά 5 2 3
διαφορα 8 4 4
       
Tερ/Aγων υπερ 2,17 2,00 2,33
Tερ/Aγων κατά 0,83 0,67 1
διαφορα 1,33 1,33 1,33
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 3 2 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 67% 33%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 1 0 1
Ι 1 1 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 50% 0% 100%
% Ι 50% 100% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 8 2 6
Tερματα κατά 5 2 3
διαφορα 3 0 3
       
Tερ/Aγων υπερ 4,00 2,00 6
Tερ/Aγων κατά 2,50 2,00 3
διαφορα 1,50 0,00 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 100% 100% 100%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 7 4 3
Ν 5 3 2
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 71,4% 75% 67%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 29% 25% 33%
       
Tερματα υπερ 12 6 6
Tερματα κατά 9 5 4
διαφορα 3 1 2
       
Tερ/Aγων υπερ 1,71 1,50 2
Tερ/Aγων κατά 1,29 1,25 1,33
διαφορα 0,43 0,25 0,67
       
Αγωνες με Τερμα 5 3 2
Με Παθητικο 5 3 2
% Με Τερμα 71% 75% 67%
% Με Παθητικο 71% 75% 67%

ΡΟΔΩΠΟΥ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 7 4 3
Ν 5 3 2
Ι 1 1 0
Η 1 0 1
       
 % Ν 71% 75% 67%
% Ι 14% 25% 0%
% Η 14% 0% 33%
       
Tερματα υπερ 29 20 9
Tερματα κατά 8 3 5
διαφορα 21 17 4
       
Tερ/Aγων υπερ 4,14 5,00 3
Tερ/Aγων κατά 1,14 0,75 1,666667
διαφορα 3,00 4,25 1,333333
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 3 1 2
% Με Τερμα 86% 75% 100%
% Με Παθητικο 43% 25% 67%

ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 11 6 5
Ν 3 1 2
Ι 3 3 0
Η 5 2 3
       
 % Ν 27% 17% 40%
% Ι 27% 50% 0%
% Η 45% 33% 60%
       
Tερματα υπερ 18 7 11
Tερματα κατά 20 9 11
διαφορα -2 -2 0
       
Tερ/Aγων υπερ 1,64 1,17 2,2
Tερ/Aγων κατά 1,82 1,50 2,2
διαφορα -0,18 -0,33 0
       
Αγωνες με Τερμα 8 4 4
Με Παθητικο 9 5 4
% Με Τερμα 73% 67% 80%
% Με Παθητικο 82% 83% 80%

ΣΦΑΚΙΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 2 1 1
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 0 0 0
       
 % Ν 100% 100% 100%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 0% 0% 0%
       
Tερματα υπερ 8 3 5
Tερματα κατά 2 0 2
διαφορα 6 3 3
       
Tερ/Aγων υπερ 4 3 5
Tερ/Aγων κατά 1 0 2
διαφορα 3 3 3
       
Αγωνες με Τερμα 2 1 1
Με Παθητικο 1 0 1
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 50% 0% 100%

ΤΙΤΑΝ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 4 2 2
Ν 2 1 1
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 50% 50% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 50% 50% 50%
       
Tερματα υπερ 8 4 4
Tερματα κατά 6 4 2
διαφορα 2 0 2
       
Tερ/Aγων υπερ 2,00 2,00 2
Tερ/Aγων κατά 1,50 2,00 1,00
διαφορα 0,50 0,00 1,00
       
Αγωνες με Τερμα 3 1 2
Με Παθητικο 2 1 1
% Με Τερμα 75% 50% 100%
% Με Παθητικο 50% 50% 50%

ΥΡΤΑΚΙΝΑ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 6 3 3
Ν 3 2 1
Ι 1 1 0
Η 2 0 2
       
 % Ν 50% 67% 33%
% Ι 17% 33% 0%
% Η 33% 0% 67%
       
Tερματα υπερ 7 4 3
Tερματα κατά 8 2 6
διαφορα -1 2 -3
       
Tερ/Aγων υπερ 1,17 1,33 1
Tερ/Aγων κατά 1,33 0,67 2
διαφορα -0,17 0,67 -1
       
Αγωνες με Τερμα 6 3 3
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 100% 100% 100%
% Με Παθητικο 67% 67% 67%

ΧΑΛΗΣ

  Συν. Εν. Εκ.
Αγωνες 5 3 2
Ν 3 2 1
Ι 0 0 0
Η 2 1 1
       
 % Ν 60% 67% 50%
% Ι 0% 0% 0%
% Η 40% 33% 50%
       
Tερματα υπερ 9 6 3
Tερματα κατά 10 6 4
διαφορα -1 0 -1
       
Tερ/Aγων υπερ 1,80 2,00 1,5
Tερ/Aγων κατά 2,00 2,00 2,00
διαφορα -0,20 0,00 -0,50
       
Αγωνες με Τερμα 3 2 1
Με Παθητικο 4 2 2
% Με Τερμα 60% 67% 50%
% Με Παθητικο 80% 67% 100%