20 Μαϊ. 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

(ΕΚΛΟΓΕΣ 8-6-2022)

  Με το παρόν έγγραφο ο/η παρακάτω υπογράφον/υπογράφουσα καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητα μου για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ήφαιστου Χανιών δια μέσου των εκλογών που θα διεξαχθούν την την Τετάρτη 8/6/2021 στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου ΚΡΗΤΗ που βρίσκονται επί της οδού Νικηφόρου Φωκά 10, στα ΧΑΝΙΑ, με ώρα έναρξης 20:00.

  Με το παρόν έγγραφο αποδέχομαι επίσης , αν εκλεγώ , το σύνολο τον διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου, καθώς και τα παρακάτω προνομία και υποχρεώσεις:

  1. Δικαιούμαι να παραβρίσκομαι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια του συλλόγου
  2. Δικαιούμαι να εκφράζω  γνώμη και να συντελώ με την ψήφο μου στις αποφάσεις  για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το σύλλογο
  3. Υποχρεούμαι να καταβάλω τη μηνιαία συνδρομή των 20 ευρώ ως μέλος της διοίκησης
  4. Υποχρεούμαι να εξυπηρετώ τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τη θέση μου στο Δ.Σ. καθώς και εκείνες που θα αναλαμβάνω επί προσθέτως.
  5. Οφείλω να διαθέτω το χρόνο που απαιτούν όλα τα παραπάνω

Στοιχειά υποψήφιου/ας

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

MAIL:

Υπογραφή υποψήφιου/ας