20 Μαϊ. 2020

Κείμενο

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

( εκλογές 2020 )

  Με το παρόν έγγραφο ο/η παρακάτω υπογράφον/υπογράφουσα επισημοποιώ την υποψηφιότητα μου για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ήφαιστου Χανιών, δια μέσου των εκλογών που θα διεξαχθούν την Δευτέρα 15-6-2020

  Με το παρόν έγγραφο αποδέχομαι επίσης , αν εκλεγώ , το σύνολο τον διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου, καθώς και τα παρακάτω προνομία και υποχρεώσεις:

  1. 1.     Δικαιούμαι να παραβρίσκομαι σε όλα τα διοικητικά συμβούλια του συλλόγου
  2. 2.     Δικαιούμαι να εκφράζω  γνώμη και να συντελώ με την ψήφο μου στις αποφάσεις  για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το σύλλογο
  3. 3.     Υποχρεούμαι να καταβάλω τη μηνιαία συνδρομή των 20 ευρώ ως μέλος της διοίκησης
  4. 4.     Υποχρεούμαι να εξυπηρετώ τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τη θέση μου στο Δ.Σ. , καθώς και εκείνες που θα αναλαμβάνω επί προσθέτως.
  5. 5.     Οφείλω να διαθέτω το χρόνο που απαιτούν όλα τα παραπάνω

Στοιχειά υποψήφιου/ας

ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΗΜ/ΝIΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Υπογραφή